Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

13.12.2022 Regulamin rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami

09.12.2014 Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

23.03.2021 Regulamin przetargów na roboty budowlano-remontowe

21.08.2018 Regulamin porządku domowego

13.12.2022 Regulamin rozliczania kosztów ciepła

25.02.2020 Regulamin windykacji należności

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie