tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

 

Obowiązek informacyjny

 

        Zgodnie z art. 13 ust. 1-2  z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO) informujemy, że:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Iławie ul. Dąbrowskiego 40b, 14-200 Iława

        e-mail: biuro@smp.ilawa.pl

 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych:

        Kontakt: tel. 89 648 52 21, e-mail: s.zablotna@smp.ilawa.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017r.  oraz ze Statutu Spółdzielni, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Panią/Pana i Spółdzielnię, jak również przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

  • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  • Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystywanie instrumentu profilowania.

  • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspomagającym Spółdzielnię w realizacji obowiązków ustawowych, jak np. towarzystwom ubezpieczeniowym  realizującym Pani/Pana procesy odszkodowawcze, a także organom publicznym w ramach wypełnienia w szczególności obowiązków podatkowych i windykacyjnych.

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Panią/Panem, a Spółdzielnią, jak również po jej zakończeniu, w celu  wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza w celach podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

 

Każdy ma prawo

        Dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Dokumenty

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość   ...więcej  
Polityka prywatności w podmiocie Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość ...więcej
Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość ...więcej
Dane Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość ...więcej