Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

Zgłoszenia

 

Zgłoszenie szkody
Zgłoszenie pustostanu 
Zgłoszenie o uszkodzeniu podzielnika ciepła
Zgłoszenie protokołu przy zmianie właścicieli

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

 

Wnioski

 

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowej
Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaległości czynszowej
Wniosek o zwrot nadpłaty na kartotece czynszowej
Wniosek o przekształcenie w odrębną własność
Wniosek o likwidację lub wymianę grzejnika
Wniosek o likwidację gazu w mieszkaniu
Wniosek o udostępnienie pomieszczenia dodatkowego
Wniosek o montaż klimatyzatora
Wniosek o podłączenie TV lub Internetu

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

 

 

Oświadczenia

 

Oświadczenie o liczbie mieszkańców
Oświadczenie o usunięciu usterek po przeglądzie kominiarskim 
Oświadczenie o podziale rozliczenia ciepła pomiędzy właścicieli
Oświadczenie o rezygnacji z rozliczenia ciepła

 

Deklaracja członkowska
Deklaracja dla lokali użytkowych dotycząca odpadów komunalnych

pobierz

pobierz

Deklaracje

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie