tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów i zakwestionowania tego faktu przez firmę wywożącą, na nieruchomości podlegające  danemu boksowi śmietnikowemu może zostać nałożona kara w wysokości dodatkowego miesięcznego naliczenia.

01.06.2020

Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” nr VII/19/2020 z dn. 31.01.2020 r., od dnia 01.06.2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregacji śmieci. Z tym dniem stawka za odpady wynosi 22,00 zł od mieszkańca.

Informacja

Jak segregować odpady w zabudowie wielolokalowej ? 

Informacje dotyczące segregacji odpadów

Odpady - wademekum segregacji od A do Z 

odwiedź

odwiedź

Harmonogram odbioru odpadów 

pobierz