tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

Rada nadzorcza

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Ewa Moszczyńska

Zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej

Piotr Kozłowski

Sekretarz Jarosław Mróz
Członkowie R.N.  

Tadeusz Sosnowski,

Adam Siekierski 

Zarząd

 

Prezes Zarządu Zbigniew Miecznikowski