18 września 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2023 z dnia 18.09.2023

Uchwała nr IX/2023

 

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 18 września 2023 r.

 

 

 

w sprawie: podwyższenia  opłaty eksploatacyjnej.

 

 

  1. Na podstawie §110 pkt. 1 ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie, Rada Nadzorcza podwyższa opłatę eksploatacyjną we wszystkich nieruchomościach Spółdzielni, w lokalach mieszkalnych, usługowych oraz garażach wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

 

            Sekretarz                                                                Przewodnicząca

Rady Nadzorczej                                                  Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie