18 września 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2023 z dnia 18.09.2023

Uchwała nr VIII/2023

 

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 18 września 2023 r.

 

w sprawie:  podwyższenia stawki na fundusz remontowy.

Działając na podstawie §110 pkt.1 ust.14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia, co następuje:

 

  1. Podwyższa się stawkę funduszu remontowego dla nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

     

 

Sekretarz                                                                                                         Przewodniczący

Rady Nadzorczej                                                                                             Rady Nadzorczej

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie