18 września 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2023 z dnia 18.09.2023

Uchwała nr VII/2023

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 18 września 2023 r.

 

W sprawie: zasad rozliczania przychodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej oraz pożytków pochodzących z nieruchomości wspólnych.

&1

Rodzaje pożytków i innych przychodów

 1. Wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży
 2. Wynajem powierzchni dodatkowych
 3. Dzierżawa gruntów i terenów niezabudowanych
 4. Wynajem lokali użytkowych stanowiących część nieruchomości wspólnej
 5.  Wynajem pomieszczeń wspólnych na cele gospodarcze(suszarnie, pralnie, strychy, piwnice, korytarze)
 6. Opłata za szyldy, reklamy, tablice, maszty antenowe itp.
 7.  Lokaty terminowe
 8. Zarządzanie nieruchomościami nie znajdującymi się w zasobach Spółdzielni

 

&2

Pożytki i inne przychody uzyskane z własnej działalności gospodarczej , o których mowa w &1 od pkt.1 do 7  pozostaną przeznaczone w :

 1. 30% na koszty zarządu , administracji i konserwatorów - w pozostałej części na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości, z których to uzyskano pożytki i inne przychody
 2. w części przekraczającej w/w wydatki będą przypadały właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej
 3. pkt.8 - w 100% przeznaczony na koszty zarządu, administracji i konserwatorów

 

&3

Przeznaczenie środków finansowych na poszczególne nieruchomości odbywać się będzie według tych samych zasad dla wszystkich nieruchomości czyli proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danym budynku.

 

 

&4

Traci moc dotychczasowa Uchwała nr III/2017 w sprawie udziału Spółdzielni w pożytkach danej nieruchomości

 

&5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Sekretarz                                                                                                         Przewodniczący

Rady Nadzorczej                                                                                             Rady Nadzorczej

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie