19 czerwca 2024

Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2024 z dnia 17.06.2024

Uchwała nr V/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 18 czerwca 2024r.

W sprawie: ustalenia ceny zimnej wody.

Zgodnie z §110 pkt.1 ust.14 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 05.06.2024r. (decyzja w załączeniu do niniejszej uchwały), Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie podjęła uchwałę o ustaleniu ceny zimnej wody wraz ze ściekami:                                    

 

dla gospodarstw domowych

 

  1. w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. w wysokości 11,06 zł za 1m³ brutto,
  2. w okresie od. 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r. w wysokości 11,14 zł za 1m³ brutto,
  3. w okresie od. 01.07.2026 r. do 30.06.2027 r. w wysokości 11,41 zł za 1m³ brutto

 

dla pozostałych odbiorców:

  1. w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. w wysokości 11,11 zł za 1m³ brutto,
  2. w okresie od. 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r. w wysokości 11,17 zł za 1m³ brutto,
  3. w okresie od. 01.07.2026 r. do 30.06.2027 r. w wysokości 11,45 zł za 1m³ brutto.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.


         Sekretarz                                                                         Przewodnicząca

  Rady Nadzorczej                                                                   Rady Nadzorczej

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie