23 kwietnia 2024

Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2024 z dnia 22.04.2024

Uchwała nr IV/2024

Podjęta na posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 22 kwietnia 2024 r.

 

W sprawie: ustalenia ceny ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.

  1. Zgodnie z §110 pkt.1 ust.14 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie Decyzji NR OGD.4210.56.2023.281.XVIII.JBr z dnia 14 marca 20242 r. wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Północnym Oddziale Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie podjęła uchwałę o ustaleniu cen ciepłej wody i centralnego ogrzewania, wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2024 r.

 

         Sekretarz                                                                         Przewodniczący

  Rady Nadzorczej                                                                   Rady Nadzorczej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie