16 października 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2023 z dnia 16.10.2023

 

Uchwała nr XII/2023

 

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

 dnia 16-10-2023 r.

 

 

 

w sprawie: przyjęcia Aneksu nr 1 do Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie.

 

  1. Działając na podstawie § 110 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę o przyjęciu Aneksu nr 1 do Regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczonego na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ”.

 

  1. Aneks do Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczanych do lokali w zasobach SM „Przyszłość” w Iławie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie 01.01.2024 r. 

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

Aneks do uchwały.

 

 

 

 

            Sekretarz                                                                 Przewodniczący

   Rady Nadzorczej                                                           Rady Nadzorczej

 

 

…………………………….                                                               ……………………………

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie