16 października 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2022 z dnia 16.10.2023

Uchwała nr XI/2021

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie dnia 16-10-2023 r

 

W sprawie:  przyjęcia aneksu do Regulamin Wynagrodzenia Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przyszłość” w Iławie.

 

Działając na podstawie § 110 ust 1 pkt 9 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie, Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę o przyjęciu Aneksu nr 1 do Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przyszłość” w Iławie.

 

Wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej:                              Przewodniczący Rady Nadzorczej:

 

………………………………………….                             ……………………………………………………

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie