25 maja 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 06/2023 z dnia 25.04.2023

Uchwała nr VI/2023

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 25 kwietnia 2023 r.

 

W sprawie: ustalenia opłaty za użytkowanie windy w budynku przy ul. Kościuszki 14.

 

  1. Na podstawie §110 ust. 14 i ust. 24  Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie podjęła uchwałę o wprowadzeniu opłaty za użytkowanie windy w budynku przy ul. Kościuszki 14 w wysokości 0,70zł/1m² powierzchni użytkowej mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w tym budynku.
     
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r. 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej  (podpis)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (podpis)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie