21 marca 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/2023 z dnia 21.03.2023

Uchwała nr V/2023

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 21 marca 2023 r.

 

W sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Finansowego za rok 2022.

 

  1. Na podstawie art. 46§1 ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz  §110 pkt.1 ust.1 lit. a) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie za rok 2022 według treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
     
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej  (podpis)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (podpis)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie