24 stycznia 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2023 z dnia 24.01.2023

Uchwała nr IV/2023

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 24 stycznia 2023 r.

 

W sprawie: podwyższenia  opłaty eksploatacyjnej w garażach.

 

  1. Na podstawie §110 pkt. 1 ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie, Rada Nadzorcza podwyższa opłatę eksploatacyjną we wszystkich garażach Spółdzielni, wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
     
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2023r.
     
  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej  (podpis)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (podpis)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie