24 stycznia 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2023 z dnia 24.01.2023

Uchwała nr III/2023

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 24 stycznia 2023 r.

 

W sprawie: regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie

 

na podstawie § 110 pkt. 1  ust. 14  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie

 

Zmienia się Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie - Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.  

 

Sekretarz Rady Nadzorczej  (podpis)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (podpis)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie