24 stycznia 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2023 z dnia 24.01.2023

Uchwała nr II/2023

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 24 stycznia 2023 r.

 

W sprawie: zmiany wysokości podatku od nieruchomości.

 

 1. Na podstawie §110 pkt. 1 ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie ustala się opłatę z tytułu podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (z wyłączeniem lokali z prawem odrębnej własności) we wszystkich zasobach Spółdzielni, tj.:
  1. Za grunty związane z lokalami użytkowymi w wysokości 1,06 zł za 1m²
  2. Za grunty pozostałe w wysokości 0,55 zł za 1m²
  3. Od lokali mieszkalnych w wysokości 0,90 zł za 1m²
  4. Od lokali użytkowych w wysokości 26,17 zł za 1m²
  5. Od lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność lecznicza w wysokości 5,34 zł za 1m²
  6. Od garaży w wysokości 9,08 zł za 1m².
 2. Opłata z tytułu podatku od nieruchomości odpowiednio zwiększa opłaty eksploatacyjne, za lokale mieszkalne o 0,13 zł, za garaże o 0,80 zł, za lokale użytkowe o 2,27 zł.
 3. Uchwałę podjęto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr LVII/598/22  z dnia 28.11.2022 r.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej  (podpis)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (podpis)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie