24 stycznia 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2023 z dnia 24.01.2023

Uchwała nr I/2023

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 24 stycznia 2023 r.

 

W sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2023 r.

 

  1. Na podstawie §110 pkt.1 ust.5 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie postanawia zatwierdzić strukturę organizacyjną Spółdzielni  na rok 2023 według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej  (podpis)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (podpis)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie