Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

07 czerwca 2023

Salda Funduszu Remontowego na 31.12.2022 r.
S.M. ,,Przyszłość" w Iławie

Informacja zawiera przychody oraz wydatki poniesione z funduszu remontowego
w roku bilansowym 2022 w podziale na nieruchomości.

 

 

 

 

Kwota funduszu remontowego

 

Lp.

 Nieruchomości  

Bilans otwarcia

Wydatki (-)

Wpływy (+)

Bilans zamknięcia

1

Dąbrowskiego 15A

69 079,00 

0,00 

14 468,16 

83 547,16 

2

Dąbrowskiego 40

128 660,03 

8 208,39 

21 100,80 

141 552,44 

3

Dąbrowskiego 40A

44 876,83 

61 677,29 

24 957,00 

8 156,54 

4

Dąbrowskiego 40B

67 433,39 

63 717,89 

21 333,36 

25 048,86 

5

Dąbrowskiego 42

37 040,91 

95,26 

19 965,60 

56 911,25 

6

Dąbrowskiego 42A

13 822,17 

25 155,73 

28 278,00 

16 944,44 

7

Dąbrowskiego 44

39 873,20 

58 419,99 

21 802,80 

3 256,01 

8

Dąbrowskiego 46

-1 574,62 

106,28 

22 608,00 

20 927,10 

9

Dąbrowskiego 46A

42 310,35 

61 676,25 

24 957,00 

5 591,10 

10

Dąbrowskiego 48

24 581,17 

95,32 

21 296,64 

45 782,49 

11

Dąbrowskiego 50

32 689,04 

131,08 

30 144,00 

62 701,96 

12

Ostródzka 46B

95 762,31 

17 236,80 

27 594,24 

106 119,75 

13

Ostródzka 46C

17 178,61 

0,00 

28 452,96 

45 631,57 

14

Ostródzka 46E

-60 212,12 

0,00 

40 224,00 

-19 988,12 

15

Ostródzka 48A

130 336,20 

150,00 

16 813,44 

146 999,64 

16

Ostródzka 48BC

84 061,35 

3 498,00 

11 073,84 

91 637,19 

17

Ostródzka 48D

81 237,95 

4 209,00 

16 456,58

93 485,53 

18

Ostródzka 48F

186 073,09 

11 490,00 

24 763,20 

199 346,29 

19

Ostródzka 48H

164 887,66 

9 018,00 

22 246,56 

178 116,22 

20

Zielona 77

142 805,70 

1 384,40 

34 282,08 

175 703,38 

21

Sobieskiego 1

22 350,94 

5 320,08 

32 788,44 

49 819,30 

22

Kościuszki 3

153 172,95 

4 071,60 

21 479,04 

170 580,39 

23

Kościuszki 14

51 055,77 

7 918,52 

13 881,96 

57 019,21 

24

Kościuszki 16

60 998,00 

9 071,10 

16 768,08 

68 694,98 

25

Kościuszki 16A

33 896,51 

13 102,52 

10 590,60 

31 384,59 

26

Kościuszki 16B

43 171,40 

8 566,52 

11 959,92 

46 564,80 

27

Kopernika 3

177 279,95 

13 330,56 

45 701,40 

209 650,79 

28

Kopernika 4C

237 221,06 

0,00 

33 031,12 

270 252,18 

29

Kopernika 6

-68 450,12 

0,00 

42 403,20 

-26 046,92 

30

Kopernika 6A

-70 816,29 

1 836,00 

39 432,00 

-33 220,29 

31

Kopernika 6B

-84 915,13 

0,00 

41 995,20 

-42 919,93 

32

Grunwaldzka 1

59 571,28 

6 879,60 

14 737,32 

67 429,00 

33

Grunwaldzka 9

103 750,67 

51 675,60 

22 159,92 

74 234,99 

34

Grunwaldzka 9A

157 033,26 

7 087,68 

29 197,80 

179 143,38 

35

Dąbrowskiego garaże 

21 132,64 

0,00 

9 484,56 

30 617,20 

36

Razem

2 237 375,11 

455 129,46 

858 428,82 

2 640 674,47 

 

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie