… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Aktualności

Godziny pracy spółdzielni.

                 poniedziałek 8.00 - 16.00
                 wtorek - piątek 7.00 - 15.00          
… więcej

 

 

    Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
                                                                 oraz wesołego "Alleluja"
 

składają                 Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
                                 
Spółdzielni Mieszkaniowej “Przyszłość” w Iławie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                    

Liczniki na stonę

Zestawienie  zadłużeń na dzień 31.03.2018

Ogłoszenie na temat przetwarzania danych osobowych

Ogłoszenie na temat odpadów wielkogabarytowych


Zmiana w dokonywaniu płatności za odpady komunalne od 2016r

Zmiana w wystawianiu faktur dla lokali użytkowych od 2016r

Można zgłaszać usterki SMS-em       

Odpowiedź Zarządu na wnioski skierowane do Komisji Wnioskowej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 22.06.2016r.”   

Wyjaśnienia Zarządu na temat różnic w cenach ciepłej wody na poszczególnych budynkach

Plan remontów na 2018 r

Zarząd Spółdzielni wynajmie powierzchnię reklamową na ścianie budynku przy ul. Dąbrowskiego 44 o pow. 54 m2.
Telefon do biura Spółdzielni:
896485221

 

 

 

 

 

 

...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

 

...więcej

...więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy lokator może się zalogować na swoje konto do systemu „netLOKUM”.

...więcej

Ubezpieczenie przy czynszu

...więcej

Nowe ogłoszenia

… więcej