… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Aktualności

Godziny pracy spółdzielni.

                 poniedziałek 8.00 - 16.00
                 wtorek - piątek 7.00 - 15.00          
… więcej

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                    

Liczniki na stonę
Chcesz czuć się bezpiecznie
we własnym domu?
UNIQA

 

PLANOWANE PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH PRZY UL. KOPERNIKA 6, 6A, 6B  W IŁAWIE

...więcej

 

Szczegółowy koszt  nowych urządzeń 2019

...więcej

 

Wymiana wodomierzy i podzielników ciepła 2019

...więcej

 

Zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych na 31.10.2019r

...więcej

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 28.05.2019r.

...więcej

 

 

 

 

Informacja na temat utraty członkostwa

...więcej

 

Można zgłaszać usterki SMS-em       

...więcej

 

Wyjaśnienia Zarządu na temat różnic w cenach ciepłej wody na poszczególnych budynkach

...więcej

 

Plan remontów na 2019 r

...więcej

 

Ubezpieczenie przy czynszu

...więcej

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź Zarządu na wnioski z Walnego Zgromadzenia z 28.05.2019r

...więcej

 

 

 

 

Każdy lokator może się zalogować na swoje konto do systemu „netLOKUM”.

...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie .
Aktualizacja—zmiana terminu wykonania zamówienia

...więcej

30.10.2019


...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - roboty budowlane - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie ulica Kopernika 6,6A,6B

...więcej

16.08.2019

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

...więcej

10.10.2019

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - roboty budowlane - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie ulica Kopernika 6,6A,6B

...więcej

17.07.2019

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - instalacja solarna - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie ulica Kopernika 6,6A,6B

...więcej

10.09.2019

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

...więcej

15.10.2019

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - instalacja solarna - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie ulica Kopernika 6,6A,6B

...więcej

17.07.2019

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie ulica Kopernika 6,6A,6B

...więcej

18.06.2019

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - instalacja solarna - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie.

...więcej

23.05.2019

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie.

...więcej

17.05.2019