… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Aktualności

Godziny pracy spółdzielni.

                 poniedziałek 8.00 - 16.00
                 wtorek - piątek 7.00 - 15.00          
… więcej

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                    

Liczniki na stonę

Zestawienie  zadłużeń na dzień 28.02.2017

Zmiana w dokonywaniu płatności za odpady komunalne od 2016r

Zmiana w wystawianiu faktur dla lokali użytkowych od 2016r

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 22-06-2016r.

Można zgłaszać usterki SMS-em       

Odpowiedź Zarządu na wnioski skierowane do Komisji Wnioskowej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 22.06.2016r.”   

Wyjaśnienia Zarządu na temat różnic w cenach ciepłej wody na poszczególnych budynkach

Plan remontów na 2017 r

 

 

 

 

 

 

 

 

...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

 

...więcej

...więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy lokator może się zalogować na swoje konto do systemu „netLOKUM”.

...więcej

Ubezpieczenie przy czynszu

...więcej

Nowe ogłoszenia

… więcej