… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Aktualności

Godziny pracy spółdzielni.

                 poniedziałek 8.00 - 16.00
                 wtorek - piątek 7.00 - 15.00          
… więcej

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                    

Liczniki na stonę
Chcesz czuć się bezpiecznie
we własnym domu?
UNIQA

1

Protokół z Walnego Zgromadzenia z 2017r.

...więcej

2

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2018r.

...więcej

3

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2018r. w sprawie zmiany Statutu

...więcej

4

Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni.

...więcej

5

Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej.

...więcej

6

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

...więcej

 

 

 

 

Zestawienie  zadłużeń na dzień 30.04.2018

...więcej

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 27.06.2018r.

...więcej

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

...więcej

 

Informacja na temat utraty członkostwa

...więcej

 

Informacja na temat Inspektora Ochrony Danych Osobowych

...więcej

 

Ogłoszenie na temat odpadów wielkogabarytowych

...więcej

 

Zmiana w dokonywaniu płatności za odpady komunalne od 2016r

...więcej

 

Zmiana w wystawianiu faktur dla lokali użytkowych od 2016r

...więcej

 

Można zgłaszać usterki SMS-em       

...więcej

 

Odpowiedź Zarządu na wnioski skierowane do Komisji Wnioskowej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 22.06.2016r.”   

...więcej

 

Wyjaśnienia Zarządu na temat różnic w cenach ciepłej wody na poszczególnych budynkach

...więcej

 

Plan remontów na 2018 r

...więcej

 

Informacja na temat zasadności wymiany wodomierzy i ciepłomierzy

...więcej

 

Informacja na temat kosztu wymiany wodomierzy i ciepłomierzy

...więcej

 

Zarząd Spółdzielni wynajmie powierzchnię reklamową na ścianie budynku przy ul. Dąbrowskiego 44 o pow. 54 m2.
Telefon do biura Spółdzielni:
896485221

 

 

Każdy lokator może się zalogować na swoje konto do systemu „netLOKUM”.

...więcej

 

Ubezpieczenie przy czynszu

...więcej