… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Aktualności

Godziny pracy spółdzielni.

                 poniedziałek 8.00 - 16.00
                 wtorek - piątek 7.00 - 15.00          
… więcej

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                    

Liczniki na stonę

Zestawienie  zadłużeń na dzień 30.04.2017

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 07-06-2017 r
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków w dniu 07.06.2017 r
Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 07.06.2017r

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z 2016r

Wzór pełnomocnictwa do zastępowania Członka
na Walnym Zgromadzeniu dniu 07-06-2017r
 

Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej w wyborach w dniu 07-06-2017r

Zmiana w dokonywaniu płatności za odpady komunalne od 2016r

Zmiana w wystawianiu faktur dla lokali użytkowych od 2016r

Można zgłaszać usterki SMS-em       

Odpowiedź Zarządu na wnioski skierowane do Komisji Wnioskowej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 22.06.2016r.”   

Wyjaśnienia Zarządu na temat różnic w cenach ciepłej wody na poszczególnych budynkach

Plan remontów na 2017 r

 

 

 

 

 

 

 

...więcej

...więcej
...więcej
...więcej
...więcej

...więcej


...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

...więcej

 

...więcej

...więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy lokator może się zalogować na swoje konto do systemu „netLOKUM”.

...więcej

Ubezpieczenie przy czynszu

...więcej

Nowe ogłoszenia

… więcej