Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

12 marca 2024

Przetarg na remont balkonów

Iława, dn. 07.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym

 

1.  Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie ul. Dąbrowskiego  40B, 14-200 Iława.

 

2.   Przedmiot zamówienia:

 

„Wykonanie remontu –  remontu balkonów oraz pomalowanie całego  budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku usługowego  przy ul. Kopernika 4C w Iławie”

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie przy ul. Dąbrowskiego 40B (w godzinach: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – czwartek: 7:00 - 15:00) tel. (89) 648-52-21, e-mail : biuro@smp.ilawa.pl

(zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty).

 

Oferty należy składać:

 

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 40B, 14-200 Iława ,

w nieprzekraczalnym terminie :

do dnia: 09.04.2024 r. do godz. 12.00

 

Otwarcie ofert nastąpi:

 

w dniu 09.04.2024 r. o godz. 12.30

 

Wadium w wysokości 1.500 zł:

 

 płatne do dnia 08.04.2024 r. (na konto Spółdzielni : 24 1020 3583 0000 3102 0009 3815).

 

  1. W przetargu mogą brać udział firmy, które :

 

spełniają warunki zamówienia określone w Regulaminie przetargów na roboty budowlano – remontowe i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.      

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie