Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

22 kwietnia 2024

Najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

przy ulicy J. Dąbrowskiego 40B

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Przyszłość” w Iławie, ul. J. Dąbrowskiego 40B ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytację na najem lokalu użytkowego położonego  w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 40B w Iławie:

 1. Dane lokalu:
 • powierzchnia użytkowa lokalu: 86,00 m2,
 • lokal położony na parterze budynku mieszkalnego,
 • rampa z dodatkowymi drzwiami do lokalu, obok duży parking
 • cena wywoławcza czynszu – najmu lokalu – 10,00 zł/m2/m-c netto. Wylicytowana stawka czynszu zostanie powiększona o podatek VAT według obowiązujących stawek. Przyszły najemca ponosić będzie również wszelkie opłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego,  dostawy zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, opłaty za prąd, opłaty za selektywny odbiór odpadów komunalnych.
 1. Wadium:
 • wadium wynosi: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30.05.2024 r.
  do godz. 900
  .

 

 1. Szczegółowe warunki przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są do wglądu w biurze Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przyszłość” w Iławie - 89 648-52-21 oraz na stronie internetowej Spółdzielni http://www.smp.ilawa.pl .Warunki umowy najmu nie podlegają negocjacji.

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego 40B, w dniu 30.05.2024 o godz. 1000.

 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Iławie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie