Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

16 sierpnia 2023

Aktualne zadłużania na nieruchomościach

Każdego miesiąca przedstawiamy Państwu salda dla całego bloku.

 

Niepokojące są wynikające z zadłużeń lokatorów salda ujemne, które mogą spowodować trudności w terminowym regulowaniu płatności bieżących, jak również w pokrywaniu kosztów napraw awaryjnych.

 

 

Zaległości i nadpłaty - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie

Lp.

Nieruchomość

Na dzień

  30.06.2023  

Na dzień

  31.07.2023  

  wzrost / spadek    

1

Dąbrowskiego 15A 

 5 479,48 zł

 3 419,44 zł

              2 060,04 zł

 ↓ 

2

Dąbrowskiego 40

6 313,67 zł

5 246,04 zł

              1 067,63 zł

3

Dąbrowskiego 40A

 

 

 

4

Dąbrowskiego 40B

9 700,96 zł

14 385,29 zł

4 684,33 zł

5

Dąbrowskiego 42

2 513,44 zł

2 688,47 zł

175,03 zł

6

Dąbrowskiego 42A

2 445,84 zł

1 957,94 zł

487,90 zł

7

Dąbrowskiego 44

 

 

 

8

Dąbrowskiego 46

36 106,92 zł

34 454,60 zł

1 652,32 zł

9

Dąbrowskiego 46A

8 675,78 zł

3 744,87 zł

4 930,91 zł

10

Dąbrowskiego 48

7 162,56 zł

3 327,86 zł

3 834,70 zł

11

Dąbrowskiego 50

432,92 zł

 

432,92 zł

12

Ostródzka 46B

8 084,49 zł

5 105,22 zł

2 979,27 zł

13

Ostródzka 46C

22 013,11 zł

15 763,37 zł

6 249,74 zł

14

Ostródzka 46E

7 788,85 zł

5 030,56 zł

2 758,29 zł

15

Ostródzka 48A

 

 

 

16

Ostródzka 48BC

86,54 zł

 

86,54 zł

17

Ostródzka 48D

19 465,18 zł

15 157,61 zł

4 307,57 zł

18

Ostródzka 48F

16 496,40 zł

9 714,54 zł

6 781,86 zł

19

Ostródzka 48H

14 233,74 zł

7 527,69 zł

 6 706,05 zł

20

Zielona 77

16 923,69 zł

10 069,28 zł

6 854,41 zł

21

Sobieskiego 1

5 935 zł

3 480,86 zł

2 454,14 zł

22

Kościuszki 3

 

 

 

23

Kościuszki 14,16, 16A, 16B

 

 

 

24

Kopernika 3

9 663,17 zł

9 539,85 zł

123,32 zł

25

Kopernika 4C

3 713,05 zł

 

3 713,05 zł

26

Kopernika 6

9 099,55 zł

4 872,76 zł

4 226,79 zł

27

Kopernika 6A

3 509,77 zł

396,07 zł

3113,70 zł

28

Kopernika 6B

8 146,50 zł

7 704,86 zł

441,64 zł

29

Grunwaldzka 1

 

 

 

30

Grunwaldzka 9

1 665,22 zł

1 442,90 zł

222,32 zł

31

Grunwaldzka 9A

4 027,09 zł

3 052,77 zł

974,32 zł

32

Dąbrowskiego garaże

102,86 zł

30,32 zł

72,54 zł

 

 

 

 

 

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie