Wspólnota Mieszkaniowa   „Odnowiciela 3”

 

Statuty, regulaminy

 adres e-mailowy WM Odnowiciela 3: odnowiciela3@wp.pl.

Statut Wspólnoty Mieszkaniowej      

Regulamin porządku domowego Wspólnoty Mieszkaniowej   

Regulamin rozliczania ciepła we Wspólnocie Mieszkaniowej Odnowiciela 3

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych we Wspólnocie  Mieszkaniowej „Odnowiciela 3”

 

 

 

[ pobierz ]

[ pobierz ]
[
pobierz ]

 

[ pobierz ]