… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Oferty na wykonanie robót

Liczniki na stonę

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - instalacja solarna - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie.

23.05.2019

 

Zapytanie ofertowe

...więcej

 

Projekt umowy

...więcej

 

Załączniki

...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie.  

17.05.2019

 

Zapytanie ofertowe

...więcej

 

Projekt umowy

...więcej

 

Załączniki

...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie ul Kopernika 6, 6A, 6B

18.06.2019

 

Zapytanie ofertowe

...więcej

 

Projekt umowy

...więcej

 

Załączniki

...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - roboty budowlane - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie
ul Kopernika 6, 6A, 6B

17.07.2019

 

Zapytanie ofertowe

...więcej

 

Projekt umowy

...więcej

 

Załączniki

...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - instalacja solarna - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie
ul Kopernika 6, 6A, 6B

10.09.2019

 

Zapytanie ofertowe

...więcej

 

Projekt umowy

...więcej

 

Załączniki

...więcej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.10.2019

...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - roboty budowlane - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie
ul Kopernika 6, 6A, 6B

16.08.2019

 

Zapytanie ofertowe

...więcej

 

Projekt umowy

...więcej

 

Załączniki

...więcej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.10.2019

...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna - instalacja solarna - budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie
ul Kopernika 6, 6A, 6B

17.07.2019

 

Zapytanie ofertowe

...więcej

 

Projekt umowy

...więcej

 

Załączniki

...więcej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Iławie zaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie

31.10.2019

 

Zapytanie ofertowe

...więcej

 

Decyzja RDOŚ

...więcej

 

Aktualizacja—zmiana terminu wykonania zamówienia     05.11.2019

...więcej