… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Statuty, regulaminy - 2019 r.

Statut SM "Przyszłość” z dnia 27.06.2018   

 

[ pobierz ]

 

 

Regulamin przetargów na roboty budowlano – remontowe (tekst jednolity)

Regulamin użytkowania hal garażowych

[ pobierz ]

[ pobierz ]

Regulamin montażu klimatyzacji

[ pobierz ]

Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz w częściach wspólnych

[ pobierz ]

Regulamin naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu i opłat

[ pobierz ]

Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody – tekst jednolity na dzień 17.09.2019r

[ pobierz ]

Uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 28.05.2019r .

Regulamin Walnego Zgromadzenia w dniu 28.05.2019r .

Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 28.05.2019r.

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2019 z dnia 22.01.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2019 z dnia 22.01.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2019 z dnia 22.01.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2019 z dnia 22.01.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/2019 z dnia 22.01.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 06/2019 z dnia 19.02.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2019 z dnia 19.03.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 08/2019 z dnia 19.03.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/2019 z dnia 19.03.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2019 z dnia 23.04.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2019 z dnia 23.04.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2019 z dnia 23.04.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2019 z dnia 23.04.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2019 z dnia 23.04.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2019 z dnia 18.06.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2019 z dnia 18.06.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2019 z dnia 18.06.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2019 z dnia 18.06.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2019 z dnia 17.09.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2019 z dnia 17.09.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2019 z dnia 17.09.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2019 z dnia 22.10.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2019 z dnia 22.10.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2019 z dnia 22.10.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2019 z dnia 22.10.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/2019 z dnia 22.10.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2019 z dnia 22.10.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/2019 z dnia 10.12.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2019 z dnia 10.12.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/2019 z dnia 10.12.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/2019 z dnia 10.12.2019

Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/2019 z dnia 10.12.2019

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

Dokumenty z lat: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007