… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Porady

Instrukcja użytkowania nowych mieszkań

Instrukcja segregacji odpadów komunalnych

Informacja na temat wietrzenia pomieszczeń