… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Statuty, regulaminy - 2022 r.

Statut SM "Przyszłość” z dnia 25.05.2022   

[ pobierz ]

Regulamin windykacji należności

Regulamin monitoringu

Regulamin najmu lokali mieszkalnych

Regulamin przeprowadzania przetargów na zbycie lokali

Regulamin przetargów na roboty budowlano-remontowe i usługi

Regulamin rozliczania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w lokalach niezamieszkałych

Regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody  w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

[ pobierz ]

 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2022 z dnia 25.01.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2022 z dnia 25.01.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2022 z dnia 25.01.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2022 z dnia 25.01.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 06/2022 z dnia 22.03.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2022 z dnia 26.04.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 08/2022 z dnia 31.05.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/2022 z dnia 21.06.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2022 z dnia 20.09.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2022 z dnia 20.09.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2022 z dnia 20.09.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2022 z dnia 25.10.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2022 z dnia 25.10.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2022 z dnia 13.12.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2022 z dnia 13.12.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2022 z dnia 13.12.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2022 z dnia 13.12.2022

Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2022 z dnia 13.12.2022

 

 

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

Uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2022r

Regulamin Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2022r

                                                                                                                                    Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25.05.2022r. znajduje się w biurze Spółdzielni i każdy Członek ma prawo do zapoznania się z nim na miejscu.

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

 

 

 

 

Dokumenty z lat: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007