… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Opłaty

konto bieżące             24 1020 3583 0000 3102 0009 3815 PKO BP S.A.

Mieszkanie

 

 

 

centralne ogrzewanie

…sprawdź 01.04.2022

…sprawdź 01.10.2022

…sprawdź 01.01.2023

opłata eksploatacyjna 

…sprawdź 01.04.2020

…sprawdź 01.05.2021

…sprawdź 01.01.2023

fundusz remontowy

…sprawdź

 01.04.2020

…sprawdź

 01.04.2021

…sprawdź

 01.01.2023

domofon

1,50 zł

 

 

gaz   - od 1 osoby

do 30.04.2021

9,97 zł

od 01.05.2021

13,00 zł

 od 01.02.2022

27,00 zł

gniazdo elektryczne w piwnicy

12,00 zł

 

 

odpady komunalne od 1 osoby

do 31.12.2018

11,00 zł

od 01.01.2019

14,00 zł

 od 01.06.2020

22,00 zł

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2021r

sprawdź

 

 

 

winda

0,50 zł

za m2

 

opłata stała za licznik wody

1,50 zł

 

 

Garaże

 

 

 

fundusz remontowy

…sprawdź

01.08.2019

…sprawdź

01.02.2020

…sprawdź

01.05.2020

opłata za eksploatację garażu

…sprawdź

01.08.2019

…sprawdź

01.04.2020

…sprawdź

01.04.2023

Pomieszczenia dodatkowe

 

 

opłata za pomieszczenie dodatkowe

do 31.07.2019

od 01.08.2019

2,00 zł

4,00 zł

za 1m2

za 1m2

Woda

 

 

 

zimna  2017-2019

      od 01.07.2019 do 30.06.2020 

      od 01.07.2020 do 30.06.2021

      od 01.07.2021 do 30.06.2022

      od  01.07.2022

 

 

8,56 zł

8,72 zł

8,77 zł

9,49 zł

9,69 zł

 

za 1m3

 

 

 

 

ciepła

 

 

…sprawdź

01.07.2022

…sprawdź

01.10.2022

…sprawdź

01.01.2023

 

Lokale

 

 

 

fundusz remontowy

…sprawdź

 01.04.2020

…sprawdź

 01.04.2021

…sprawdź

 01.01.2023

zaliczka na centralne ogrzewanie

…sprawdź

01.11.2021

…sprawdź

01.10.2022

…sprawdź

01.01.2023

opłata eksploatacyjna 

…sprawdź

01.04.2020

…sprawdź

01.05.2021

…sprawdź

01.01.2023

odpady komunalne wg zadeklarowanej

wielkości

 

 

 

opłata stała za licznik wody

1,22 zł