… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Opłaty

konto bieżące             24 1020 3583 0000 3102 0009 3815 PKO BP S.A.

Mieszkanie

 

 

 

centralne ogrzewanie

…sprawdź 01.10.2018

…sprawdź 01.05.2019

…sprawdź 01.10.2019

opłata eksploatacyjna 

…sprawdź 01.02.2019

…sprawdź 01.04.2019

…sprawdź 01.08.2019

fundusz remontowy

…sprawdź

 01.01.2019

…sprawdź

 01.08.2019

…sprawdź

 01.10.2019

domofon

1,50 zł

 

 

gaz

9,97 zł

od 1 osoby

 

gniazdo elektryczne w piwnicy

12,00 zł

 

 

odpady komunalne

do 31.12.2018

11,00 zł

od 01.01.2019

14,00 zł

od 1 osoby

box śmieciowy

1,60 zł

 

 

winda

0,50 zł

za m2

 

opłata stała za licznik wody

1,50 zł

 

 

Garaże

 

 

 

fundusz remontowy

…sprawdź

01.03.2019

…sprawdź

01.04.2019

…sprawdź

01.08.2019

opłata za eksploatację garażu

…sprawdź

01.01.2017

…sprawdź

01.02.2019

…sprawdź

01.08.2019

Pomieszczenia dodatkowe

 

 

opłata za pomieszczenie dodatkowe

do 31.07.2019

od 01.08.2019

2,00 zł

4,00 zł

za 1m2

za 1m2

Woda

 

 

 

zimna  2015-2016

            2017-2019

      od 01.07.2019 do 30.06.2020 

8,22 zł

8,56 zł

8,72 zł

za 1m3

 

 

 

 

ciepła

 

 

…sprawdź

01.10.2016

…sprawdź

01.01.2017

…sprawdź

01.07.2019

 

Lokale

 

 

 

fundusz remontowy

…sprawdź

01.01.2017

…sprawdź

 01.01.2019

 

zaliczka na centralne ogrzewanie

…sprawdź

01.10.2018

…sprawdź

01.05.2019

…sprawdź

01.10.2019

opłata eksploatacyjna 

…sprawdź

01.02.2019

…sprawdź

01.04.2019

…sprawdź

01.08.2019

box śmieciowy

1,30 zł

 

 

opłata stała za licznik wody

1,22 zł