… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Władze spółdzielni

Zarząd

 

Prezes Zarządu

Miecznikowski Zbigniew

Wiceprezes-Główny Księgowy

mgr inż. Mirosław Dzikowski

 

 

Rada Nadzorcza

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Danuta Turowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jarosław Olszewski

Sekretarz

Małgorzata Mischke-Chojnacka

Członkowie

Tadeusz Sosnowski, Rafał Wilkowski,

Andrzej Targowski, Hanna Wardowska