… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Statuty, regulaminy - 2021 r.

Statut SM "Przyszłość” z dnia 27.06.2018   

 

[ pobierz ]

Regulamin windykacji należności

Regulamin monitoringu

Regulamin przeprowadzania przetargów na zbycie lokali

Regulamin przetargów na roboty budowlano-remontowe i usługi

Regulamin rozliczania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w lokalach niezamieszkałych

Regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody  w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

[ pobierz ]

 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2021 z dnia 26.01.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2021 z dnia 26.01.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2021 z dnia 26.01.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2021 z dnia 26.01.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/2021 z dnia 26.01.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 06/2021 z dnia 26.01.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2021 z dnia 23.03.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 08/2021 z dnia 23.03.2021         

Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/2021 z dnia 27.04.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2021 z dnia 25.05.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2021 z dnia 28.06.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2021 z dnia 30.06.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2021 z dnia 28.09.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2021 z dnia 26.10.2021

Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2021 z dnia 14.12.2021

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 20.07.2021r

Regulamin Walnego Zgromadzenia w dniu 20.07.2021r

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.07.2021r. znajduje się w biurze Spółdzielni i każdy Członek ma prawo do zapoznania się z nim na miejscu.

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

 

 

Dokumenty z lat: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007