… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat zapobiegania inwazji szczurów w obiektach Spółdzielni

...więcej

 

Informacja na temat zasadności wymiany wodomierzy i ciepłomierzy                 

...więcej

 

Ogłoszenie na temat wywozu odpadów wielkogabarytowych

...więcej

 

 

 

 

Kara za niskie zużycie ciepłej wody

...więcej

 

Opłata za pracę konserwatorów w wyniku nieuzasadnionego

zgłoszenia awarii oraz wykonywania prac nie wchodzących

w skład części wspólnych.

...więcej

 

Dokarmiania ptaków stwarza ryzyko zachorowań

...więcej

 

Posprzątaj po czworonogu

...więcej

 

 

 

 

Zmiana w zakresie telefonicznego udzielania informacji o danych
zgromadzonych na kartotekach czynszowych mieszkańców.

...więcej

 

 

Nowe godziny pracy biura Spółdzielni

...więcej

 

Informacja o stanach wodomierzy

...więcej

 

 

 

 

Można zgłaszać usterki SMS-em

...więcej

 

Informacja o pustostanach

...więcej

 

Ubezpieczenie przy czynszu

 

 

Wyrzucanie petów po papierosach

...więcej

 

Likwidacja kasy

...więcej