… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Statuty, regulaminy

Statut SM "Przyszłość” z dnia 25.05.2022   

[ pobierz ]

Regulamin windykacji należności

Regulamin monitoringu

Regulamin najmu lokali mieszkalnych

Regulamin przeprowadzania przetargów na zbycie lokali

Regulamin przetargów na roboty budowlano-remontowe i usługi

Regulamin rozliczania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w lokalach niezamieszkałych

Regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody  w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

[ pobierz ]

 

 

[ pobierz ]

 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2023 z dnia 24.01.2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2023 z dnia 24.01.2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2023 z dnia 24.01.2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2023 z dnia 24.01.2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/2023 z dnia 21.03.2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 06/2023 z dnia 25.04.2023

 

 

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

[ pobierz ]

Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 09.05.2023

Regulamin Walnego Zgromadzenia z dnia 09.05.2023

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 09.05.2023 r. znajduje się w biurze Spółdzielni i każdy Członek ma prawo do zapoznania się z nim na miejscu

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

 

 

 

 

Dokumenty z lat: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007